klubben

RoadVikings Hellefors 

Styrelsen:

Ordförande: Rolf

Kassör: Erik

Sekreterare: Rolf

Ledamot: Göran

Ledamot: Tomas

Suppleant: Atso

Valberedning: Jonas och Göran


Revisor: Helena 


Stadgar: Roadviking


Föreningen är öppen för alla som är intresserade av entusiastfordon/hobbyfordon. Till medlem i föreningen kan antas den som äger ett fordon, typ MC eller bil. Till stödmedlem kan antas alla de som har samma intresse, men som inte äger ett fordon. Minimiåldern satt till 15 år. Medlemskap innebär att dels betala Inträdesavgift/ Medlemsavgift per år, se nedan,  samt även solidariskt betala del av eventuell hyra för klubblokal.


Medlemmar betalar första året en Inträdesavgift om 500:- och denna inkluderar även Medlemsavgiften. Betalas den under Okt-Dec gäller den även nästkommande år.

Därefter gäller en Medlemsavgift på 250:-/år

Stödmedlem betalar 150:-/år

Medlemmar boende inom Hällefors Kommun betalar även 190:-/månad för hyra av klubblokal, som då även får användas privat.


Ansökan om medlemskap görs under sidan "Kontakta Oss".


Bankgiro är 508-4488  för Road Vikings Hellefors.

Pontiac Grand Prix 1965

Dodge Dart GT 1966

Dodge RAM 1500 2004

Buick Skylark 1966

Oldsmobile Cutlass 1966

Volvo PV544 1958

Hanomag Rekord 1938 "VolMag"

Mercury Park Lane 1968

Mercury Turnpike Cruiser 1957

Chrysler Sebring 2008

Austin Mini GT 1275 1971

Volvo Amazon 1969

Opel Rekord Olympia Coupe 1966

Dodge Coronet 1953 "Blue Moon"

Chevrolet Stepside 1954

De Soto Club Coupe De Luxe 1950

Chrysler Newport 1961

Porsche 928 1985

Chrysler Windsor 1941 "The Wanderer"

Chevrolet Chevelle 1968