klubben

RoadVikings Hellefors 

Styrelsen:

Ordförande: Rolf

Kassör: Erik

Sekreterare: Rolf

Ledamot: Göran

Ledamot: Tomas

Suppleant: Atso

Valberedning: Jonas och Göran


Revisor: Helena 


Stadgar: Roadviking


Föreningen är öppen för alla som är intresserade av entusiastfordon/hobbyfordon. Till medlem i föreningen kan antas den som äger ett fordon, typ MC eller bil. Till stödmedlem kan antas alla de som har samma intresse, men som inte äger ett fordon. Minimiåldern satt till 15 år. Medlemskap innebär att dels betala Inträdesavgift/ Medlemsavgift per år, se nedan,  samt även solidariskt betala del av eventuell hyra för klubblokal.


Medlemmar betalar första året en Inträdesavgift om 500:- och denna inkluderar även Medlemsavgiften. Betalas den under Okt-Dec gäller den även nästkommande år.

Därefter gäller en Medlemsavgift på 250:-/år

Stödmedlem betalar 150:-/år

Medlemmar boende inom Hällefors Kommun betalar även 190:-/månad för hyra av klubblokal, som då även får användas privat.


Ansökan om medlemskap görs under sidan "Kontakta Oss".


Bankgiro är 508-4488  för Road Vikings Hellefors.