Roadvikings

Välkommen till Road Vikings

Hellefors


Föreningen startade i Oktober 2013 och föreningens namn är Road Vikings Hellefors.

Föreningen har till ändamål att främja intresset för entusiastfordon och att stärka gemenskapen bland motorintresserade. Föreningen är öppen för alla som är intresserade av entusiastfordon/hobbyfordon. Finns inga krav på fordonens ålder eller ursprungsland. Fordon kan vara Bilar, Motorcyklar, A-traktorer m.m. Vi har föreningslokalen på Köpmannavägen 8 (G:a Last o Personbilservice). Tisdagar har vi "klubbkväll" ca 18:00. Nyfikna på oss? Ni är mycket välkomna in på en fika och få info om föreningen. 

 


Info Road Vikings