Roadvikings

Välkommen till Road Vikings

Hellefors


Föreningen startade i Oktober 2013 och föreningens namn är Road Vikings Hellefors.

Föreningen har till ändamål att främja intresset för entusiastfordon och att stärka gemenskapen bland motorintresserade. Föreningen är öppen för alla som är intresserade av entusiastfordon/hobbyfordon. Finns inga krav på fordonens ålder eller ursprungsland. Fordon kan vara Bilar, Motorcyklar, A-traktorer m.m. 

 


Info Road Vikings


Nu börjar 2023 års kalender ta form. De gula är uppdaterade. Bra om medlemmar hjälper till med träffar och datum så sekreteraren kan lägga in dessa.